Hoppa till innehållet

Urbana byar för en variations­rik och trygg stads­del

En levande stadsdel med cirka 4000 bostäder, service och lokaler. Det är Jägersro som planeras stå klar i slutet av 2040-talet i Malmö. Den nya stadsdelen byggs på och kring Jägersro trav- och galoppbana, som ska flytta. Men hur planerar man för trygghet och välbefinnande i stadsdelen redan i detta tidiga skede? Vi har pratat med Projekt Jägersros vd Anders Hall och Ulrika Lindmark, senior rådgivare, om hur det är tänkt.  
Urbana byar för en variations­rik och trygg stads­del

Anders Hall är vd för Projekt Jägersro sedan 1 januari 2022. Han kommer närmast från IKEA fastigheter och har även ett förflutet inom Skanska. Tillsammans med projektets tidigare vd Ulrika Lindmark, nu senior rådgivare, planeras en attraktiv, hållbar och välkomnande stadsdel – en stadsdel för alla. Vi undrar hur man planerar för att skapa trygghet för de människor som ska bo och verka i Jägersro.
– Trygghet skapas under hela resans gång och varje aktör måste dra sitt strå till stacken, säger Ulrika. I vårt fall har vi tre ägarbolag – Skanska, MKB och Tornet – som tillsammans har bildat ett bolag för att förvärva marken och utveckla området. Nu i början av utvecklingsprocessen tar de en stor del av ansvaret. Om ett antal år kommer ansvaret för tryggheten också att vila på aktörer som polisen, skolan, fastighetsägarna och naturligtvis på oss alla som bor i eller besöker området.
– Men självklart har vi en plan för hur vi vill att det ska se ut, fortsätter hon. Vår ambition är att vara Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Här ingår, förutom miljömässiga faktorer, även social hållbarhet som den största hållbarhetsfrågan. Och inom social hållbarhet ingår naturligtvis trygghetsfrågan.

Plats för gemenskap
Ett par av hållbarhetsmålen för Jägersro som påverkar tryggheten handlar om en variationsrik samt en inkluderande och trygg stadsdel.
– Med variationsrik menar vi en stadsdel där man blandar arbete och bostäder samt att det finns många publika platser som människor rör sig på. Det handlar om att göra spännande, intressanta platser där det händer saker så att folk vill vara där, säger Ulrika.När det gäller en inkluderande och trygg stadsdel har de urbana byarna som man planerar för stor betydelse.
– De urbana byarna har olika karaktär beroende på var de ligger någonstans. De urbana kvarteren har lite högre hus med handel i bottenvåningarna, parkkvarteren ligger vid grönområden, kanalkvarteren utmed Risebergabäcken och odlingskvarteren vid kolonilotterna och har inslag av lägre bebyggelse till exempel, förklarar Anders och fortsätter:
– Varje by ska också få sin gemensamma plats som en samlingslokal, lekplats, fotbollsplan eller liknande. Mycket av trygghetsfrågorna byggs kring de urbana byarna då det handlar om delaktighet, att lära känna sina grannar och känna sig hemma.
– Det är sådana här strukturer vi kan skapa i detta tidiga skede, tillägger Ulrika.

Ulrika pratar också om skolan mitt i byn som en samlingsplats för aktiviteter och trycker lite extra på vikten av att ha attraktiva platser som drar folk. Samtidigt som de håller igång ett utbud av närservice som caféer, restauranger och butiker.
– När folk är ute och rör sig i parken och på gatorna så ökar tryggheten i området.

Mest hållbara stadsdelen
Just variationen, både när det gäller utformningen av stadsdelen och att det blir en stadsdel för alla invånare i Malmö, är det viktigaste för tryggheten i Jägersro, menar Anders.
– Man ska kunna ta sig från den ena byn till den andra på ett tryggt och säkert sätt, ha en delningsekonomi där man delar ytor, verktyg och cyklar till exempel och en gemensam plats att samlas på. Det tror jag är det viktigaste för att bygga trygghet.Han är också stolt och imponerad över den höga ambitionsnivån som finns i projektet när det kommer till hållbarhetsfrågorna.
– Jag blev introducerad ganska nyligen i projektet och när vi säger att vi ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel är det på riktigt! Det är inte något vi bara säger. Att vi är tidigt ute gör att vi kan lösa de stora frågorna nu, vilket blir svårare i ett senare skede. Det ska bli otroligt intressant och kul att vara med på den här resan!

 

Artikeln är skriven av Skanska och tidigare publicerad i deras senaste nyhetsbrev med temat ”Trygghet och gemenskap genom stadsutveckling”.