Hoppa till innehållet

Den nya stadsdelen kan komma att hållbarhetscertiferas enligt Citylab

Vårt mål är Jägersro ska vara Öresundsregionens mest hållbara stadsdel – på riktigt – under såväl planering och byggnation som när alla människor och verksamheter flyttat in. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå dit tittar vi just nu på möjligheten att certifiera stadsdelen Jägersro enligt Citylab, den första svenska certifieringen för hållbar stadsutveckling.
Den nya stadsdelen kan komma att hållbarhetscertiferas enligt Citylab

En stadsdel som är certifierad enligt Citylab uppfyller både svenska och internationella hållbarhetsmål. Certifieringen är framtagen av Sweden Green Building Council och består av ett system med fyra hållbarhetscertifieringar för olika skeden i stadsbyggnadsprocessen – från tidig planering till genomförande och förvaltning. Citylab är den första hållbarhetscertifieringen för stadsutveckling som är helt anpassad efter svenska behov och förhållanden.

Smarta verktyg för hållbara stadsutvecklingsprojekt

Att arbeta med Citylab ger oss bästa möjliga förutsättningar för att förverkliga Projekt Jägersros högt satta hållbarhetsmål. Det är nämligen mycket mer än en certifiering. Alla projekt som ansluter sig till Citylab får dessutom tillgång till en stor verktygslåda med guider, utbildningar och nätverk speciellt utformade för att stötta arbetet med att utveckla hållbara stadsdelar. Stort fokus ligger på att hitta det bästa sättet att organisera sitt stadsutvecklingsprojekt samt på hur man kan skapa större delaktighet och samverkan mellan olika aktörer.

En trygg stadsdel med minimal klimatpåverkan

Citylab bygger på en helhetssyn på hållbarhet och ställer höga krav på såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Det stämmer väl överens med vår vision för stadsdelen Jägersro! Här vill vi skapa en trygg, levande och inkluderande stadsdel med bostäder för alla och för alla faser i livet. Ett grönskande område som underlättar möten mellan människor och bidrar till välmående. En plats där det är enkelt och lustfyllt att leva och verka med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Under 2021 har vi arbetat intensivt med att ta fram ett omfattande hållbarhetsprogram, som också ska ligga till grund för en eventuell Citylab-certifiering. Materialet bearbetas just nu och hållbarhetsprogrammet beräknas vara helt klart senare under våren.