Hoppa till innehållet

Om oss

Om oss

Det är vi som utvecklar stadsdelen Jägersro.

SMT skapar nya värden för staden och människorna, följ med oss på resan!

Framtiden flyttar in när hästarna flyttar ut

Ny flyttar hästarna ut och gör plats för boende, barnskratt och det bästa livet! Vår vision är att detta ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. På riktigt! Och för att göra det måste vi jobba tillsammans. Och just därför gick Skanska, MKB och Tornet ihop 2019 och bildade SMT.

Med olika bakgrund och styrkor jobbar vi idag tillsammans mot ett gemensamt mål: platsen ska vara en tillgång för hela livet, hela staden och alla människor.

Vi utvecklar Jägersro tillsammans

I början av 2019 bildades SMT Malmö Partner Holding AB av MKB Fastighets AB (45 %), Skanska Sverige AB (45 %) och Tornet Bostadsproduktion AB (10 %). Med hjälp av de ingående parternas unika kompetenser kan vi utveckla och lyfta området till en framtidsinriktad och hållbar ny stadsdel i Malmö.

Vi ska bland annat skapa färdiga byggrätter som vi sedan fördelar och säljer – framför allt till de tre ägarna men även externt. SMT kommer däremot inte att själv investera i byggnader utan enbart med planeringen av området och försäljning av byggrätter.

MKB Fastighets AB

Med 25 300 hyresbostäder och 1 000 lokaler till ett värde av drygt 42 miljarder kronor är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö.

mkbfastighet.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett projektutvecklings- och byggföretag med cirka 8 100 medarbetare i Sverige. Intäkterna uppgick 2021 till cirka 40 miljarder kronor. 

 

Skanska.se

Tornet Bostadsproduktion AB

Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter för att utveckla och behålla dem. Bolaget bildades 2010 och ägs av Folksam, Peab och Balder. Det är en kraftfull ägargrupp med god finansiell styrka och solid bygg- och fastighetskompetens, som är engagerade samhällsbyggare med fokus på hållbarhet.

tornet.se

Organisation

Anders Hall

Anders Hall

VD, sedan 2022.

Styrelse

Richard Hultin

Richard Hultin

Senior Advisor, Skanska Sverige AB, ordinarie ledamot sedan 2019

Marie Thelander Dellhag

Marie Thelander Dellhag

VD, MKB Fastighets AB, ordinarie ledamot sedan 2019

Göran Wendel

Göran Wendel

VD, Tornet Bostadsproduktion AB, ordinarie ledamot sedan 2019

Gunnar Östenson

Gunnar Östenson

Vice VD, MKB Fastighets AB, ordinarie ledamot sedan 2019.

Henrik Fajerson

Henrik Fajerson

OneSkanska Manager Öresund, Skanska Sverige AB, ordinarie ledamot sedan 2020

Christina Lundby

Christina Lundby

Nyproduktionschef, MKB Fastighets AB, suppleant sedan 2022.

Anders Lagerlund

Anders Lagerlund

Bolagsjurist, Skanska Sverige AB, suppleant sedan 2019

Ann-Kristin Katalinic

Ann-Kristin Katalinic

CFO, MKB Fastighets AB, suppleant sedan 2019

Sten Hedelin

Sten Hedelin

Stadsbyggnadsarkitekt, Tornet Bostadsproduktion AB, suppleant sedan 2021

Jesper Grufman

Jesper Grufman

Controller, Projektutveckling Ekonomi Skanska Sverige AB, suppleant sedan 2019

Årsredovisningar