Om oss

Utvecklar området tillsammans

I början av 2019 bildades SMT Malmö Partner Holding AB av MKB Fastighets AB (45 procent), Skanska Sverige AB (45 procent) och Tornet Bostadsproduktion AB (10 procent). Med hjälp av de ingående parternas unika kompetenser kan vi utveckla och förädla området till en framtidsinriktad och hållbar ny stadsdel i Malmö.

Vi ska bland annat skapa färdiga byggrätter, som vi sedan fördelar och avyttrar – huvudsakligen till de tre ägarna men även externt. SMT kommer däremot inte att själv investera i byggnader utan bara i infrastruktur: gator, ledningar och liknande.

Mer om de tre parterna

MKB Fastighets AB

Med 25 300 hyresbostäder och 1 000 lokaler till ett värde av drygt 42 miljarder kronor är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö.

mkbfastighet.se

Skanska Sverige AB

Skanska är ett projektutvecklings- och byggföretag med cirka 8 800 medarbetare i Sverige. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Med utgångspunkt i våra starka värderingar utvecklar vi våra medarbetare och vår verksamhet.

skanska.se

Tornet Bostadsproduktion AB

Tornet bygger och förvaltar hyresfastigheter för att utveckla och behålla dem. Bolaget bildades 2010 och ägs av Folksam, Peab och Balder. Det är en kraftfull ägargrupp med god finansiell styrka och solid bygg- och fastighetskompetens, som är engagerade samhällsbyggare med fokus på hållbarhet.

tornet.se

Styrelse

Richard Hultin

Senior Advisor, Skanska Sverige AB, styrelseledamot sedan 2019

Marie Thelander Dellhag

VD, MKB Fastighets AB, ordinarie ledamot sedan 2019

Göran Wendel

VD, Tornet Bostadsproduktion AB, ordinarie ledamot sedan 2019

Gunnar Östenson

Vice VD, MKB Fastighets AB, ordinarie ledamot sedan 2019, styrelseordförande sedan 2021

Henrik Fajerson

OneSkanska Manager Öresund, Skanska Sverige AB, ordinarie ledamot sedan 2020

Fredrik Johansson

Nyproduktionschef, MKB Fastighets AB, suppleant sedan 2021

Anders Lagerlund

Bolagsjurist, Skanska Sverige AB, suppleant sedan 2019

Ann-Kristin Katalinic

CFO, MKB Fastighets AB, suppleant sedan 2019

Sten Hedelin

Stadsbyggnadsarkitekt, Tornet Bostadsproduktion AB, suppleant sedan 2021

Jesper Grufman

Controller, Projektutveckling Ekonomi Skanska Sverige AB, suppleant sedan 2019

Årsredovisning

År 2021

År 2020

År 2019