Hoppa till innehållet

Vägen framåt

Vägen framåt

En levande stadsdel med drygt 4000 bostäder, service och lokaler

Följ oss på vägen mot den nya stadsdelen

Den nya stadsdelen Jägersro är nästan dubbelt så stor som stadsdelen Gamla Väster i Malmö – och lite större än Gamla stan i Stockholm.

Arbetet med att utveckla området har redan startat, och kommer att fortgå de närmaste 25 åren.

Uthållighet i genomförandet

I slutet av 2017 förvärvade MKB Fastighets AB det område som rymmer hästsportanläggningen och parkeringen utanför den. Säljare var Skånska Travsällskapet (STS), som ska bygga en ny anläggning öster om den nuvarande travbanan.

I mars 2019 bildade MKB ett joint venture-bolag tillsammans med Skanska Sverige AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Bolaget heter SMT Malmö Partner Holding AB. Projekt Jägersro drivs därmed av en aktör som har den samlade kompetens, erfarenhet, kraft, uthållighet, finansiella muskler och starka genomförandefokus som krävs för att vi ska kunna hantera ett så här stort och långvarigt projekt.

Planeringen är i full gång

Arbetet med att utveckla området är redan i full gång. Malmö stad arbetar – i nära dialog med oss – med en så kallad fördjupad översiktsplan för området och inom projektet fortsätter utvecklingsarbetet för att bland annat kunna bestämma hur energiförsörjning, vatten-, avlopps- och avfallshantering ska se ut.

Vill du veta mer? Ladda ned SMT:s inspel till Malmö stads planprocesser

SMT skickade i februari 2022 sin vision och en strukturskiss för området till Malmö stad. Förslaget kallas ”Vad vi vill med Projekt Jägersro”. Dokumentet är SMT:s sätt att dela med sig av sin vision till staden – och att be om rätt förutsättningar för att kunna förverkliga den.

Ladda ner dokumentet här