Framtiden flyttar in när hästarna flyttar ut

Vad är Projekt Jägersro?

Nu börjar en ny era för Jägersro. Inom kort påbörjas byggnationen av den nya hästsportanläggningen på området intill och när den är klar lämnar hästsporten nuvarande anläggning. Men arbetet med att utveckla en ny och levande stadsdel har redan börjat.

Den får cirka 4 000 bostäder i ett varierat utbud av hustyper och boendeformer. Självklart blir det plats också för närservice och verksamhetslokaler liksom för skolor, förskolor, mobilitetshus med mera.

En unik kombination av kvaliteter

Den nya stadsdelen präglas av omtanke, kvalitet, trygghet och hållbarhet. Alla som bor, arbetar och vistas här ska känna sig välkomna och trygga. Området är grönt, klimatsmart och hållbart.

Jägersros nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv – och på närheten till naturen i form av både skog och öppna landskap. Det tänker vi ta vara på. Travsportens nya anläggning öster om den nya stadsdelen kommer också att bidra till dess attraktivitet. Fysiskt är det därtill korta avstånd till staden och dess möjligheter i form av upplevelser, handel och kultur.

Allt detta kombinerar vi med den moderna teknikens mest spännande möjligheter, stadsplanering som främjar trygghet och möten, minimerad klimatpåverkan, framtidssäker kommunikation och lösningar som stimulerar delningsekonomi och återbruk.

Senaste nytt

Hur kommer det öppna vattnet att röra sig i framtiden och hur kan vi arbeta med det?

Workshoppen blev startskottet för arbetet med att ta fram en vattenstrategi, som kan fungera som vägledare i den fortsatta utvecklingen...

Så vill Malmöborna ha Jägersro

Under 2022 påbörjade Malmö stad arbetet med en så kallad fördjupad översiktsplan, som ska ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av...

Öresundsmetron även en nationell angelägenhet

Kapaciteten på bron är begränsad och när Fehrman-Bält förbindelsen står klar 2029 behöver Sverige en betydligt högre kapacitet för godstransporter...

Mycket energi kring energi

Att göra som vi alltid har gjort är inte vägen framåt. Vi behöver ställa om mot ett, på riktigt, hållbart...

Kommer vi att kunna ta metrotåget till Jägersro?

Intresset för en sådan metrotunnel har varierat, särskilt på den danska sidan. Men för ett tag sedan uttalade sig Köpenhamns...

Kontakt

Har du frågor kring områdets utveckling? Kanske en tanke du vill dela med dig av? Eller har du medierelaterade frågor? Kontakta gärna vd Anders Hall på anders.hall[at]projektjagersro.se eller 0709-49 49 82.