Hoppa till innehållet

Hem

Stadsdelen för det bästa livet

Välkommen till myller och möten. Grönska och vattenblänk. En trygg uppväxt. Goda grannar. Spring i benen. En nära vardag. Och ett bättre liv.

Hej!

Mors!

Hejsan!

Tjena!

Goddag!

Tja!

Vår vision är att Jägersro ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. På riktigt! Vi vill skapa en plats som bryr sig och tar ansvar. Stadsdelen ska vara bra för människorna, för allt annat som lever här och för Malmö som helhet.

Vår stadsdel ska öppna upp mot resten av staden. Hit är alla välkomna. Härifrån är det lika enkelt att gå eller cykla till Rosengård eller Malmö centrum som till Husie mosse. Samtidigt finns här mycket som är värt att besöka. Välkomnande entrétorg, en stor grönskande park och en aktivitetsloop med plats för lek och rörelse till exempel.

Vi vill skapa en stark gemenskap och bostäder för alla. Ung som gammal. Rik som fattig. För de som har bott i Malmö hela livet och de som är nya i gänget. Vår stadsdel ska bjuda in och dela med sig. Och bidra till att staden utvecklas i linje med Malmökommissionens rapport och barnkonventionens intentioner. Som liten här har man en trygg och utvecklande uppväxt.

Med Projekt Jägersro skapar vi en stadsdel som är uppfinningsrik, inbjudande och kärleksfull. Socialt hållbar, klimatpositiv och variationsrik. Välkommen hem!

En stadsdel som främjar hälsa & väl­befinnande

Här i Jägersro ska du kunna må bra. Här är det lätt och lockande att cykla och promenera. Grönskande gator och trygga gång- och cykelstråk varvas med lummiga joggingspår.

En variations­rik stads­del

Vår stadsbyggnadsidé är ett myllrande och livfullt område med sociala ytor, arbetsplatser och lugnare grönområden för alla olika delar av livet.

En stads­del som mini­merar resurs­användningen

Vår planering bygger på metoder som återbruk, delningsekonomi och återvinning så långt det är möjligt.

En inkluderande & trygg stadsdel

Jägersro ska utvecklas till en säker stadsdel för alla, som underlättar möten mellan människor och bidrar till välmående och delaktighet.

En klimat­positiv & resilient stadsdel

Vi ska arbeta med ständiga klimatförbättringar, både när området byggs och när det sedan ska förvaltas och levas i. Från väderfenomen till biologisk mångfald.

Den sociala stadsdelen
– för hela livet.

Med Projekt Jägersro vill vi skapa en inkluderande stadsdel där alla kan känna sig hemma. Här ska människor leva ett gott liv med god hälsa. Vi kan inte ensamma råda bot på ojämlikhet och ojämställdhet. Men vi kan utforma ett område som underlättar möten mellan människor, bidrar till välmående och uppmuntrar till delaktighet. Planeringen ska bidra till att Malmö utvecklas i linje med Malmökommissionens mål och utgår från barnkonventionen.

Därför fokuserar vårt förslag extra mycket på lösningar som främjar gemenskap, öppenhet och integration. Här finns bostäder för alla, och för alla faser i livet. Stadsdelen har ett viktigt läge i Malmö och vårt förslag knyter samman området till staden runtomkring. Det ska vara tillgängligt och tilltalande att bo på och besöka området. Vi vill också bygga vidare på platsens historia och uppmuntra till aktivitet, trygg rörelse och spring i benen.

Om oss

Vi älskar vårt Malmö.

Därför bygger vi en stadsdel som bidrar till hela staden.

När Jägersro står helt klar om ungefär tjugofem år kommer Malmö ha betydligt fler invånare än idag. Då som nu är vårt område en viktig sammanlänkande plats. Här kommer tusentals människor att befinna sig. Bo, arbeta, besöka. Känna att just deras förutsättningar, funderingar och förhoppningar får rum. Tillsammans skapar vi en stadsdel som är en tillgång för alla Malmöiter.