Från hästsport­anläggning till ny stadsdel

Vad är Projekt Jägersro?

Nu börjar en ny era för Jägersro. 2023 lämnar hästsporten Jägersrobanan för att bygga en ny anläggning på tomten intill, men arbetet med att utveckla en ny och levande stadsdel har redan börjat.

Den får 4 500–5 000 bostäder i ett varierat utbud av hustyper och boendeformer. Självklart blir det plats också för närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service, parkeringshus osv.

En unik kombination av kvaliteter

Projekt Jägersro präglas av omtanke, kvalitet, trygghet och hållbarhet. Alla som bor, arbetar och vistas här ska känna sig välkomna och trygga. Området är grönt, klimatsmart och hållbart.

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv – och på närheten till naturen i form av både skog och öppna landskap. Det tänker vi ta vara på. Travsportens nya anläggning öster om den nya stadsdelen kommer också att bidra till dess attraktivitet. Fysiskt är det därtill korta avstånd till staden och dess möjligheter i form av upplevelser, handel och kultur.

Allt detta kombinerar vi med den moderna teknikens mest spännande möjligheter, stadsplanering som främjar trygghet och möten, minimerad klimatpåverkan, framtidssäker kommunikation, och lösningar som stimulerar delningsekonomi och återbruk.

Senaste nytt

2020: Undersökningarnas år

Under våren inleder vi arbetet med natur- och kulturvärdesinventeringar. I naturvärdesinventeringen kartlägger vi vilka naturtyper och arter som förekommer inom...

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Rapidus: Nya vd:n vill påskynda Projekt Jägersro

– I ett nybildat bolag går det inte att ta över något utan allt måste byggas nytt. Jag har planerat...

De sociala aspekterna och ett hållbarhetstänk är jätteviktiga när man börjar skapa en ny stadsdel

I Projekt Jägersro är dessa tankar med från början. Tillsammans med Skanska och Tornet ska MKB utveckla den nya stadsdelen....

Jägersro en av stationerna i Swecos vision för Malmö 2045

Förutom en ringlinje både över och under mark är nya stadsdelar en viktig del i förslaget – några av dem...

Kontakt

Har du frågor kring områdets utveckling? Eller en tanke du vill dela med dig av? Kontakta gärna vår vd Ulrika Lindmark på ulrika.lindmark@projektjagersro.se eller 070-531 74 22.

För medierelaterade frågor, kontakta margaretha.soderstrom@projektjagersro.se