Från hästsport­anläggning till ny stadsdel

Vad är Projekt Jägersro?

Nu börjar en ny era för Jägersro. 2023 lämnar hästsporten Jägersrobanan för att bygga en ny anläggning på tomten intill, men arbetet med att utveckla en ny och levande stadsdel har redan börjat.

Den får cirka 4 000 bostäder i ett varierat utbud av hustyper och boendeformer. Självklart blir det plats också för närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service, parkeringshus osv.

En unik kombination av kvaliteter

Projekt Jägersro präglas av omtanke, kvalitet, trygghet och hållbarhet. Alla som bor, arbetar och vistas här ska känna sig välkomna och trygga. Området är grönt, klimatsmart och hållbart.

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv – och på närheten till naturen i form av både skog och öppna landskap. Det tänker vi ta vara på. Travsportens nya anläggning öster om den nya stadsdelen kommer också att bidra till dess attraktivitet. Fysiskt är det därtill korta avstånd till staden och dess möjligheter i form av upplevelser, handel och kultur.

Allt detta kombinerar vi med den moderna teknikens mest spännande möjligheter, stadsplanering som främjar trygghet och möten, minimerad klimatpåverkan, framtidssäker kommunikation, och lösningar som stimulerar delningsekonomi och återbruk.

Senaste nytt

Möt Anders Hall, Projekt Jägersros nye vd: – Jag har haft en relation med Jägersro i hela mitt liv.

Anders Hall tillträdde som ny vd för Projekt Jägersro den förste januari. Han bor fortfarande kvar i Svedala och kan...

Fojab fortsätter att utveckla området

– Deras förslag är väl förankrat på platsen och i staden. De har skapat en hållbar stadsdel med plats för...

Ny vd till Projekt Jägersro

Under våren har nuvarande vd Ulrika Lindmark meddelat att hon önskar gå ner i tjänst och då Projekt Jägersro är...

Så kan den nya stadsdelen på Jägersro se ut

Uppdraget som de olika teamen fick att lösa, var att ta fram en övergripande struktur för den framtida stadsdelen. Innehållsmässigt...

Tre arkitektteam utformar ny stadsdel på Jägersro

Tidigare i år bjöd SMT in ett femtontal arkitektbyråer för att analysera vilken struktur området bör ha. Ur den här...

Kontakt

Har du frågor kring områdets utveckling? Kanske en tanke du vill dela med dig av? Eller har du medierelaterade frågor? Kontakta gärna vår vd Anders Hall på anders.hall[at]projektjagersro.se eller 0709-49 49 82.