Från hästsport­anläggning till ny stadsdel

Vad är Projekt Jägersro?

Nu börjar en ny era för Jägersro. Inom kort påbörjas byggnationen av den nya hästsportanläggningen på området intill och när den är klar lämnar hästsporten nuvarande anläggning. Men arbetet med att utveckla en ny och levande stadsdel har redan börjat.

Den får cirka 4 000 bostäder i ett varierat utbud av hustyper och boendeformer. Självklart blir det plats också för närservice och verksamhetslokaler liksom för skolor, förskolor, mobilitetshus med mera.

En unik kombination av kvaliteter

Den nya stadsdelen präglas av omtanke, kvalitet, trygghet och hållbarhet. Alla som bor, arbetar och vistas här ska känna sig välkomna och trygga. Området är grönt, klimatsmart och hållbart.

Jägersros nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv – och på närheten till naturen i form av både skog och öppna landskap. Det tänker vi ta vara på. Travsportens nya anläggning öster om den nya stadsdelen kommer också att bidra till dess attraktivitet. Fysiskt är det därtill korta avstånd till staden och dess möjligheter i form av upplevelser, handel och kultur.

Allt detta kombinerar vi med den moderna teknikens mest spännande möjligheter, stadsplanering som främjar trygghet och möten, minimerad klimatpåverkan, framtidssäker kommunikation och lösningar som stimulerar delningsekonomi och återbruk.

Senaste nytt

Mycket energi kring energi

Att göra som vi alltid har gjort är inte vägen framåt. Vi behöver ställa om mot ett, på riktigt, hållbart...

Kommer vi att kunna ta metrotåget till Jägersro?

Intresset för en sådan metrotunnel har varierat, särskilt på den danska sidan. Men för ett tag sedan uttalade sig Köpenhamns...

Projekt Jägersro medlem i Fosieby företagsgrupp

Det dröjer ytterligare några år innan den nya stadsdelen Jägersro börjar byggas men även om det inte syns så mycket...

Energi på agendan

Jägersros ambition är att bli en klimatpositiv stadsdel, vad innebär det då konkret för oss? Och när vi pratar om...

Urbana byar för en variationsrik och trygg stadsdel

Anders Hall är vd för Projekt Jägersro sedan 1 januari 2022. Han kommer närmast från IKEA fastigheter och har även...

Kontakt

Har du frågor kring områdets utveckling? Kanske en tanke du vill dela med dig av? Eller har du medierelaterade frågor? Kontakta gärna vd Anders Hall på anders.hall[at]projektjagersro.se eller 0709-49 49 82.