Från hästsport­anläggning till ny stadsdel

Vad är Projekt Jägersro?

Nu börjar en ny era för Jägersro. 2023 lämnar hästsporten Jägersrobanan för att bygga en ny anläggning på tomten intill, men arbetet med att utveckla en ny och levande stadsdel har redan börjat.

Den får 4 500–5 000 bostäder i ett varierat utbud av hustyper och boendeformer. Självklart blir det plats också för närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service, parkeringshus osv.

En unik kombination av kvaliteter

Projekt Jägersro präglas av omtanke, kvalitet, trygghet och hållbarhet. Alla som bor, arbetar och vistas här ska känna sig välkomna och trygga. Området är grönt, klimatsmart och hållbart.

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv – och på närheten till naturen i form av både skog och öppna landskap. Det tänker vi ta vara på. Travsportens nya anläggning öster om den nya stadsdelen kommer också att bidra till dess attraktivitet. Fysiskt är det därtill korta avstånd till staden och dess möjligheter i form av upplevelser, handel och kultur.

Allt detta kombinerar vi med den moderna teknikens mest spännande möjligheter, stadsplanering som främjar trygghet och möten, minimerad klimatpåverkan, framtidssäker kommunikation, och lösningar som stimulerar delningsekonomi och återbruk.

Senaste nytt

God jul & Gott nytt år!

Hållbarhet är ett långsiktigt arbete – som börjar nu

Projekt Jägersro har som ambition att bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Ägarparterna har enats om att hållbarhetsstrategin måste sättas tidigt...

Nya Jägersro travbana

Idag kan man läsa i Sydsvenskan om hur nya Jägersros travbana ska se ut. De flyttar ju inte så långt...

Vilken kulturmiljö finns här?

Under våren har Emma Hedar och Jonas Sundvall från Tyréns genomfört en kulturmiljöinventering på Projekt Jägersro. Det innebär att de...

Vem ska bo här?

Just nu gör vi en målgruppsanalys för Projekt Jägersro för att ta reda på vem som ska bo här i...

Kontakt

Har du frågor kring områdets utveckling? Kanske en tanke du vill dela med dig av? Eller har du medierelaterade frågor? Kontakta gärna vår vd Ulrika Lindmark på ulrika.lindmark[at]projektjagersro.se eller 070-531 74 22.