Hoppa till innehållet

Utforska området

Vi älskar vårt Malmö.

Därför bygger vi en stadsdel som bidrar till hela staden.

När Jägersro står helt klar om ungefär tjugofem år kommer Malmö ha betydligt fler invånare än idag. Då som nu är vårt område en viktig sammanlänkande plats. Här kommer tusentals människor att befinna sig. Bo, arbeta, besöka. Känna att just deras förutsättningar, funderingar och förhoppningar får rum. Tillsammans skapar vi en stadsdel som är en tillgång för alla.

Visulent AB

En stadsdel med bykänsla

Med Projekt Jägersro vill vi skapa en lustfylld stadsdel. Med innovativa lösningar, varierad arkitektur och inspirerande grönområden. När stadsdelen står klar år 2050 bor det betydligt fler i Malmö än vad det gör idag. Då kommer vårt område att vara en viktig sammanlänkande plats. Som ger de bästa förutsättningarna för ett balanserat, innehållsrikt och hållbart liv.

När den nya stadsdelen är helt färdig i slutet av 2040-talet kommer den att rymma drygt 4 000 bostäder. Här kommer också skolor, förskolor, service och verksamhetslokaler ta plats. Allt för att skapa en ny levande stadsdel.

Ett bättre, enklare och närmare liv

Här kan unga och gamla leva sida vid sida. Stadsdelen får ett varierat utbud av hustyper och boendeformer – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Man kan gå eller cykla till jobb, butiker, skolor och vardagsaktiviteter.

Den nya stadsdelen ska få två helt nya och moderna skolor och många förskolor, eftersom lärandet är en av de viktigaste pusselbitarna för en positiv samhällsutveckling. Vi lägger också stort fokus vid att utveckla ett område som är tryggt och tillgängligt för alla och som bjuder in till delaktighet och samskapande. Allt för att dra vårt strå till stacken för att Malmö ska utvecklas åt rätt håll.

Grönområden

Mitt i stadsdelen planerar vi för en mångfunktionell stadspark. Parker, torg, cykel- och promenadstråk skapar naturliga mötespunkter i en levande och hållbar stadsdel. Det gör också alla de gröna, sociala och ekonomiska värden som vi arbetar in och lyfter fram i projektet.

En hållbar stadsdel för generationer framåt

FN:s mål för global hållbarhet tjänar som en vägledning för Projekt Jägersro. En aspekt av hållbart byggande är lösningar anpassade för en värld där klimatet förändras, exempelvis genom att öka vår förmåga att hantera extremväder.

Jägersro tar höjd för framtida klimatförändringar bland annat genom att planera för att kunna ta hand om regnvatten på ett klokt sätt – både det som faller som normalt regn och det som vräker ner som skyfall. Vi kommer sannolikt att få besvärande mycket sol och värme på somrarna och planerar för många träd som ger skugga och sänker temperaturen.

Enklare och närmare i vardagen

I Projekt Jägersro kommer vi att forma en stadsdel på de gående och de cyklandes villkor, inte minst för att göra vardagen här lite enklare och lite närmare. De stora gatorna blir få och väl avgränsade, och de flesta gator som tillåter biltrafik gör det på gåendes villkor (så kallade ”Gångfartsgator”). Vi ser också till så att den närservice man behöver finns på nära håll, så att man slipper att ta bil eller buss för att åka och handla.

Goda kommunikationer

Ytterligare en nyckelfaktor är kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av staden. Därför kommer vi att arbeta för att cyklister ska få bra cykelvägar och att kollektivtrafiken ska vara tät och effektiv.

En kollektivtrafiknod i stadsdelen planeras av Skånetrafiken och Malmö stad. Här ska bussar inom regionen kopplas samman med bussarna i övriga Malmö. Vi bygger också flera separata cykelstråk som binds samman med befintliga gång- och cykelstråk (Rosengårdsstråket, Botildenborgsstigen, Remontstigen och Oxiestråket) för att det ska vara enkelt att ta sig till och från stadsdelen.