Hoppa till innehållet

Ytterligare ett steg mot en ny stadsdel i Jägersro

Vid sitt sammanträde igår, den 28 maj, godkände Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad samrådshandlingen till fördjupad översiktsplan för Jägersro och överlämnar nu planen till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Under förutsättning att kommunstyrelsen tar beslut vid sitt möte i augusti kommer samrådet ut i början av september och pågår fram till slutet av oktober. De synpunkter som då lagts fram granskas till sommaren 2025 och cirka ett år senare kan den fördjupade översiktsplanen godkännas.  
Ytterligare ett steg mot en ny stadsdel i Jägersro

Samrådet

Underlaget för samrådet är en fördjupad översiktsplan för stadsdelen samt en hållbarhetsbedömning. Det övergripande syftet med översiktsplanen är att vara ett stöd för beslut kring utvecklingen av Jägersro på lång sikt, en grön stadsdel som leder klimatomställningen. Hållbarhetsbedömningen i sin tur är en del av den strategiska hållbarhetsprocessen och är en förankring av hållbarhetsfrågor baserade på Agenda 2030 som ramverk. Utifrån de synpunkter och kompletterande undersökningar som kommer in under samrådet fördjupas och färdigställs sedan planförslaget.

Jägersromodellen leder oss framåt

Projekt Jägersro har under hela processen haft en tät dialog med Malmö stad för att främja miljömässig såväl som ekonomisk och social hållbarhet i den nya stadsdelen. Vi ser beslutet om samråd som ett betydelsefullt steg framåt och vill även framledes medverka fullt ut i skapandet av Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. På riktigt! Därför var också förra årets utveckling av Jägersromodellen i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet en milstolpe.

Modellen ger oss ett användbart verktyg för att kunna beräkna en stadsdels totala klimatpåverkan och visa hur vi kan bygga och leva mer hållbart. Med Jägersromodellen kan vi gemensamt och med vetenskapliga metoder i ett tidigt skede styra både byggnation och omgivningar för att göra stadsdelen så hållbar som det bara går.

Fullt upp även i höst

Vårt arbete kommer på intet sätt att avstanna i väntan på synpunkter från samrådet. Parallellt kommer vi under hösten bland annat att fortsätta räkna på vår kommande klimatbudget och diskutera hur vi kan arbete vidare med 3, 30, 300-regeln. Det är riktlinjer för stadsgrönska som innebär att det ska finnas minst tre bostadsnära träd, minst 30 procent krontäckning och skugga i varje grannskap samt maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde.

Läs också Malmö stads pressmeddelande