Hoppa till innehållet

Energi på agendan

Visste du att bostäder i Sverige står för 40 procent av utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion (Naturvårdsverket 2020)? När man som vi ska utveckla en helt ny stadsdel, med ambitionen att det ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel på riktigt, så finns det möjligheter att göra verklig skillnad. I slutet av maj har vi bjudit in ett antal aktörer med olika specialistkompetenser inom energiområdet för att starta dialogen kring vad som är verkligt hållbart.
Energi på agendan

Jägersros ambition är att bli en klimatpositiv stadsdel, vad innebär det då konkret för oss? Och när vi pratar om en självförsörjande stadsdel, är det rätt målsättning? Det är några av de frågor som är aktuella för oss att diskutera, liksom hur energisystemet ser ut idag och i framtiden samt kopplingar till andra system.

– Det är viktigt att inte gå för fort in på tekniska lösningar, säger Vanja Månborg, konsult på Profu i Göteborg och som kommer att facilitera workshoppen. Det finns många tekniska lösningar som kan vara superinnovativa men kanske är de inte de mest hållbara. Därför behöver man först definiera sin vision.

Att välja en super high-tech lösning kan vara lockande men bara för att det funkar i liten skala kanske det inte är lika hållbart om det implementeras i en hel stadsdel. Vi tänker att Jägersros storlek gör det möjligt att skapa ett områdesgemensamt hållbart system för energiproduktion och energiförsörjning. Samt att en stadsdel som kan optimera gemensamt ger större systemnytta än vad varje enskild fastighetsägare kan göra. Så i stället för att lämna energifrågan åt respektive byggherre vill vi undersöka möjligheten att skapa en gemensam lösning för hela stadsdelen, vilket är en av anledningarna till att vi bjudit in till workshop. På så sätt kan vi få in flera olika perspektiv på frågan, i ett tidigt skede där vi fortfarande har möjlighet att välja väg.