Hoppa till innehållet

Så vill Malmöborna ha Jägersro

Så vill Malmöborna ha Jägersro

Under 2022 påbörjade Malmö stad arbetet med en så kallad fördjupad översiktsplan, som ska ta ett helhetsgrepp över utvecklingen av Jägersro. I oktober besökte stadsplanerarna också Jägersro för att prata med boende, verksamheter och besökare om deras önskemål inför framtiden. Staden har dessutom fått in många tankar, idéer och synpunkter genom en webbenkät.

De önskemål som återkommer allra oftast handlar om trygghet och grönska i området, fler restauranger och kaféer samt anläggningar för sport, fritid och upplevelser. Till exempel gym är något som många vill ha.

Nu fortsätter staden att med hjälp av denna input ta fram en nulägesbeskrivning och arbeta vidare med olika framtidsscenarier som underlag för det fortsatta planarbetet.

En ny översiktsplan för Malmö beräknas antas politiskt under år 2023.

Vill du läsa mer så finns alla synpunkter här.