Hoppa till innehållet

Öresundsmetron även en nationell angelägenhet

I dag på morgonen bjöd Malmö stad in till ett seminarium för att berätta mer om Öresundsmetron och diskutera hur förbättrad mobilitet bidrar till regional och nationell utveckling. Seminariet hölls i Stockholm och tog bland annat avstamp i frågan att en ny Öresundsförbindelse är en nationell angelägenhet.
Öresundsmetron även en nationell angelägenhet

Kapaciteten på bron är begränsad och när Fehrman-Bält förbindelsen står klar 2029 behöver Sverige en betydligt högre kapacitet för godstransporter än vi har idag. En metroförbindelse skulle avlasta bron med persontransporter och på så sätt frigöra spårkapacitet för gods. Att metron dessutom kör förarlöst med en turtäthet på var 90 sekund kommer ge de som arbetspendlar helt andra förutsättningar än vad dagens tågtrafik gör. Det är så Metron körs i Danmark idag och med en punktlighet på 98,5 procent.

– Det är klart att en metro är mycket intressant för oss, säger Projekt Jägersros vd Anders Hall. Hela arbetsmarknadsregionen växer och skulle det dessutom öppnas en möjlighet för en metrostation på Jägersro skulle det betyda mycket både för området i sig och som en del av Malmö.

STADSBYGGNADSKONTORET UTREDER ÖRESUNDSBRON I MALMÖ
Kommunstyrelsen gav nyligen stadsbyggnadsnämnden i Malmö i uppdrag att ta fram förslag till fördjupad översiktsplan för två uppgifter som ligger Projekt Jägersro mycket varmt om hjärtat: utvecklingen av Jägersro och Öresundsmetrons fortsättning in Malmö. När det gäller Öresundsmetron är det framför allt två punkter som gör uppdraget från kommunstyrelsen extra intressant. Det innefattar nämligen en eventuell fortsättning efter Malmö C samt utredning av stadsutveckling i samband med stationslägena.

– I uppdraget för fördjupad översiktsplan för Jägersro ingår också att man vill ha med ett reservat för en framtida metrostation i Jägersro, och det är vi självklart jätteglada för, säger Anders Hall.

MÅNGÅRIGT SAMARBETE MELLAN STÄDERNA
Malmö stad och Köpenhamns kommun har samarbetat kring utredningar och planeringen av en Öresundsmetro mellan städerna ända sedan 2012. Samtidigt med planarbetet på den svenska sidan utreder danskarna nu också en fortsatt utbyggnad av Köpenhamns egen metro till den framtida, konstgjorda halvön Lynetteholmen: linje M5.

Köpenhamns kommun har här två alternativ – där det östliga via Amagerbrogade skulle skapa förutsättningar för en framtida anslutning till en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) har kommenterat detta med att Malmö stad i sitt yttrande tar höjd för framtiden och ett alternativ där Öresundsmetron blir verklighet.

Vill du se Malmö stads frukostseminarium så hittar du det här