Hoppa till innehållet

Mycket energi kring energi

Att ta sig an att utveckla en helt ny stadsdel är väldigt roligt men också ett stort ansvar. Området är tänkt att vara klart 2050 och ska finnas där i hundra år, minst. Att göra rätt från början blir därför viktigare än någonsin.
Mycket energi kring energi

Att göra som vi alltid har gjort är inte vägen framåt. Vi behöver ställa om mot ett, på riktigt, hållbart samhälle och då behövs nya innovativa lösningar inom många områden. När det gäller val av energisystem bestämde vi oss därför för att försöka blicka in i framtiden och lyssna på vad experter inom området har att säga. Kan man hitta ett system som är rätt idag men som också är så flexibelt att det är rätt 2050?

I den workshop som hölls i slutet av maj kring energifrågorna för den nya stadsdelen Jägersro var det högt i tak och många spännande infallsvinklar dryftades. Till workshoppen hade vi bjudit in experter från bland annat IVL, Kraftringen, SDGB, Profu samt de tre ägarbolagen. Utgångspunkten var att tillsammans förutsättningslöst diskutera hållbara och innovativa systemlösningar, utan att behöva ta hänsyn till strukturella begränsningar.

EN HÅLLBAR VISION
Det är såklart frestande att kasta sig in i att hitta lösningar för energifrågan men Vanja Månborg från Profu som faciliterade workshoppen påminde oss om vikten av att börja i visionen. SMTs vision och ambition är att vara Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. På riktigt. Även 2050 när stadsdelen står klar. Men vi kan inte bara vara framtidsinriktade, vi får inte glömma att vi ska bygga i etapper. Vi måste vara på riktigt även i etapp 1.

Frågor som diskuterades under dagen handlade bland annat om klimatnytta på energisystemnivå och resurseffektivitet. Och vad innebär ett hållbart energisystem? Gruppen hade en samsyn kring att Jägersro behöver ett grundsystem som är flexibelt och som kan hantera nya landvinningar. Men vad menar vi egentligen när vi pratar om innovationer? Är en innovation alltid hållbar?

VI KAN TÄNKA STÖRRE
Vår vision i kombination med storleken på området, det långa tidsperspektivet och det faktum att en privat aktör står bakom projekt Jägersro är unika förutsättningar som ger oss möjligheten tänka friare och större när det gäller energiförsörjningen. Jägersro måste ha ett optimerat system som tar tillvara det vi kan få ut. Lagring av energi är en nyckelfråga. Har vi till exempel solsystem på taken måste energin också kunna lagras, liksom om vi ska kunna ta vara på den geovärme som finns här. Den vanliga fjärrvärmen ska kanske inte vara den primära men det kan vara skönt att ha den i botten.

Självklart kom också miljö- och klimatfrågan upp. Det är inte bara energi för uppvärmning som kan behövas utan också för kyla, då medeltemperaturen stiger och värmeböljor liknande dem vi tidigare mest förknippat med södra Europa nu också når oss.

Vi lyfte även frågan om möjliga samarbeten och synergier med aktörer i närområdet.

GEMENSAM STRATEGI
Nu ska vi forma skelettet för Jägersros framtida energilösning. Workshoppen var startskottet för ett arbete som ska resultera i en tydlig energistrategi, som i sin tur kommer styra utformningen av området och bli en del av en kravformulering åt exploatörerna. Ur workshoppen kom ett antal scenarion som alla kommer analyseras och jämföras med varandra. Det arbetet har precis startat. Under hösten och vintern ska så energistrategin formuleras och förankras med ägarbolagen. Än så länge är strategin ett helt oskrivet blad. Spännande, eller hur?