Hoppa till innehållet

Kommer vi att kunna ta metrotåget till Jägersro?

När den nya stadsdelen Jägersro står klar kommer kollektivtrafiken att spela en viktig roll för att länka samman staden. Hur trafiken ska utformas vet vi inte ännu, men det är högst troligt att det kommer finnas andra möjligheter än de vi har i dag. Vi följer därför självklart diskussionerna kring bland annat spårbunden trafik med stort intresse. Till exempel har det länge pratats om en tunnel för metro mellan Malmö och Köpenhamn.
Kommer vi att kunna ta metrotåget till Jägersro?

Intresset för en sådan metrotunnel har varierat, särskilt på den danska sidan. Men för ett tag sedan uttalade sig Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen:

– Ett gemensamt dansk-svenskt beslut om att utreda förslaget om en Öresundsmetro kan bidra positivt till en omstart för Öresundsregionen, sa hon bland annat.

Uttalandet blir extra intressant av att hon också är ordförande för samarbetsorganet Greater Copenhagen.

FRÅN CITYTUNNEL TILL ÖRESUNDSMETRO
En annan person som intresserat sig mycket för järnvägstunnlar i vår del av världen är Klas Nydahl. Som trafikchef på dåvarande gatukontoret i Malmö stad var han mellan 1990 och 2010 en av dem som drev på allra starkast för att Malmö skulle få en Citytunnel. Sedan 2010 har han ägnat en stor del av sin tid åt att utreda förutsättningarna för en Öresundsmetro.

Han menar att det finns mycket som talar för en Öresundsmetro både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

– Tunneln skulle kunna avlasta den fasta förbindelsen över Öresund, där man redan 2010 såg kapacitetstaket på sikt närma sig. När Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland blir klar sommaren 2029 kommer godstågstrafiken den vägen snabbt att fördubblas, säger han.

ÖRESUNDSBRON BEHÖVER AVLASTNING
För att Danmark och Sverige ska slippa en stor mängd lastbilstransporter kommer denna växande godstågstrafik att behöva plats också på spåren över Öresund. En Öresundsmetro skulle kunna ta hand om en betydande del av persontågen mellan Malmö och Köpenhamn – och därmed göra plats just för godstågen. Det skulle den göra även när det är rusningstrafik för persontågstrafiken, något som är ett krav för att godstågen ska kunna uppfylla kundernas krav på leveranser Just in time.

– Funktionsmässigt skulle Öresundsmetron alltså bli som en ”en extra våning på Öresundsbron”, säger Klas Nydahl. En metrotunnel under Öresund skulle kunna ta hand om en stor del av det expanderande lokala och regionala resandet, som därmed inte behöver konkurrera om tågutrymmet på Öresundsbron.

BRA FÖR INTEGRATIONEN
Även Projekt Jägersro skulle gärna se en metrostation inom området, eller i alla fall i närheten. En sådan placering skulle vara bra för integrationen och öka attraktiviteten, inte bara för Jägersro utan för hela östra Malmö.

Detta synsätt får också stöd i Malmö stads egen ”Sammanfattande rapport om hur ett nytt metrosystem kan förverkligas när Öresundsmetron etableras, 2021. Där skriver man att om metron ska kunna ge stöd till exploatering och stadsutveckling räcker det inte med att titta på de områden som håller på att växa fram i dag. Det krävs en längre tidshorisont. Dessutom kommer stadsutvecklingen med stor sannolikhet att handla om att omvandla gamla verksamhetsområden. Jägersro är ett utmärkt exempel, men det gäller även andra områden, främst i östra delen av staden.

Kommunfullmäktige i Malmö har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Öresundsmetron. Den fördjupade översiktsplanen ska fokusera på frågor som Örsundsmetrons exakta sträckning, placering av metrostationen vid Malmö C samt metrons eventuella fortsättning efter Malmö C. Den ska också utreda vilka möjligheter till stadsutveckling som finns vid olika stationslägen. Läs mer i nyhetsartikel på malmo.se