Hoppa till innehållet

Hur kommer det öppna vattnet att röra sig i framtiden och hur kan vi arbeta med det?

I början av november 2022 höll Projekt Jägersro en framtidsinriktad workshop om vattnets rörelse och nedfall i, och kring, området Jägersro och Malmö stad. SMT och VA Syd modererade workshoppen och fokus var på det öppna vattnet, främst gällande lösningar för hantering av dagvatten och skyfall. Dagen började med trendspaning och flera av de deltagande aktörerna delade med sig av sina tankar och erfarenheter.
Hur kommer det öppna vattnet att röra sig i framtiden och hur kan vi arbeta med det?

Workshoppen blev startskottet för arbetet med att ta fram en vattenstrategi, som kan fungera som vägledare i den fortsatta utvecklingen av området, och diskussionen om hållbara och innovativa systemlösningar tog ordentlig fart. Olika frågeställningar och samarbeten kring innovativa vattenstrategier är grundläggande i utvecklingen av Jägersro till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel, och kan också bidra till nya lösningar för vattenhanteringen i andra områden.

FLERA UTMANINGAR – EN LÖSNING
Vatten är ett gigantiskt ämnesområde och att dessutom försöka titta in i framtiden är ytterligare en dimension på utmaningen. Ledorden för dagen var bland annat innovation, resiliens och systemlösningar. Gruppen diskuterade till exempel hur mätning och styrning tillsammans med AI-teknik kan öppna upp för en effektivare dagvattenhantering, hur vi kan minimera förbrukning av dricksvatten och vilka andra mervärden dagvatten kan skapa för området.

Det kom fram många intressanta idéer under dagen. Alla går inte att genomföra men flera ger definitivt nya perspektiv och bidrar till det fortsatta kreativa arbetet. Helst vill vi kunna lösa flera utmaningar samtidigt med en och samma lösning.

– Vi ser också att det finns många kvalitéer på området som vi vill ta vara på. Här finns till exempel en naturlig bäck, Risebergabäcken, som skulle kunna tillföra många värden för både natur och människa. Den vill vi jobba vidare med. Det kom också upp ett förslag att anlägga en så kallad Ekopool inom området. Den kommer vi förmodligen vilja utreda vidare, säger Anders Hall, vd Projekt Jägersro.

SAMVERKAN ÄR A OCH O
Projekt Jägersros vision i kombination med storleken på området, det långa tidsperspektivet och det faktum att en privat aktör står bakom projektet skapar unika förutsättningar att tänka friare och större när det gäller hantering av bland annat vatten. Men ett bra samarbete betyder allt i sådant här projekt. Att utveckla en helt ny komplett stadsdel kräver djupa kunskaper inom många olika områden. Den kunskapen sitter ingen på själv. Och det räcker inte med kunskaper. Det kräver också en gemensam vilja från kommunen, systemägare, exploatörer och andra intressenter att dra åt samma håll, att tänka större och ofta utanför sina egna gränser för att totalt sett hitta de rätta lösningarna.

Fotnot: I workshoppen deltog representanter från SMT, VA Syd, DHI Group, MKB, Skanska, Tornet, Malmö Stad, WSP, REWAISE, Ekologigruppen och Fojab