Hoppa till innehållet

Kan vi bidra till ett mobilitetsbeteende som räddar planeten?

Den nya stadsdelen Jägersro kommer vara klar ungefär 2050 - samma år som Parisavtalet säger att EU ska vara klimatneutralt. Ska vi nå det målet och hitta lösningar för framtiden kan vi inte göra som vi alltid har gjort. Och det handlar lika mycket om vardagsbeteende som tekniklösningar menar Anders Hall, vd för Projekt Jägersro.  
Kan vi bidra till ett mobilitetsbeteende som räddar planeten?

Projekt Jägersro genomförde nyligen sin tredje samverkansworkshop* och denna gång var temat mobilitet. Uppdraget för dagen var att tillsammans fundera över hur vi kan skapa ett hållbart mobilitetsbeteende som gör att Projekt Jägersro håller sig inom ramen för de planetära gränserna.

–  Vi vill skapa en stadsdel som håller sig inom sin klimatbudget utifrån Parisavtalet. I klimatbudgeten räknar vi inte bara in byggande, förvaltning, drift och energi utan inkluderar även de boendes beteende. Till exempel deras resvanor när det gäller allt från handling av mat till jobbpendling, dagishämtning och semestrar. Vi vet att ett hållbart resbeteende är ett beteende som minskar klimatavtrycket och vår stadsdel ska planeras för att underlätta det, säger Anders Hall.

Under workshoppen arbetade deltagarna med frågor kring vilka parametrar och faktorer som behövs för att vi ska nå i mål. Utgångspunkten är att det är människor vi skapar lösningar för, inte siffror eller anonyma medborgare. Det handlar om Jägersros sociala liv och människors vardagsbeteende. För att förstå det måste man engagera sig i lokala värden, förhoppningar och farhågor. Ett bra exempel är när e-skotrarna lanserades. Man ville att människor skulle väja skoter framför att köra bil men i stället var det de gående som valde skotern som transportsätt …

Ska man förändra ett beteende måste man därför fokusera på hur folk lever sina liv och hur deras vardag fungerar.

–  Nu ska materialet från workshoppen bearbetas och vi ska dra slutsatser ur det som framkom. Resultatet blir ett första underlag till vår mobilitetsstrategi för stadsdelen, och ska såklart också länkas in med stadens ambitioner och planer.

* I workshoppen deltog 22 personer från SMT, Malmö stad, Region Skåne, P-Malmö, Innovation Skåne, Tornet, Halmstad Högskola, PlanM, Ramböll, Skånetrafiken, SIGMA, FOJAB, Spacescape, MKB, IVL och Skanska.