Hoppa till innehållet

Vilken kultur­miljö finns här?

Inom Projekt Jägersro görs nu en kulturmiljöinventering, vilket innebär att området analyseras utifrån bebyggelsens fysiska historia.
Vilken kultur­miljö finns här?

Under våren har Emma Hedar och Jonas Sundvall från Tyréns genomfört en kulturmiljöinventering på Projekt Jägersro. Det innebär att de har undersökt den fysiska miljön människan har skapat på området. Det kan röra sig om hus eller byggnader, men också andra miljöer som travbanan och dess utformning eller hästhagarnas karaktär och placering.

Arbetet tar sin början genom att dels observera området, dels analysera gamla ritningar och kartor över platsen och byggnaderna. På så sätt kan man utläsa både vilka historiska kvaliteter som existerar på området samt vilken potential som finns för framtida utveckling.

Att analysera den fysiska miljön på detta vis ger oss en bild av vad som kan vara värdefullt på platsen ur ett kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det handlar om att ta tillvara den identitet som området redan har genom att använda det som finns på plats. Inventeringen beräknas vara klar i början av hösten.