Hoppa till innehållet

Vem ska bo här?

Mycket har hänt sedan Jägersros trav- och galoppbana slog upp dörrarna första gången 1907. Då var hästsport en exklusiv sport som lockade överklassen till Jägersro. När trav- och galoppbanan nu flyttar bereds plats för nya människor att hitta till platsen.
Vem ska bo här?

Just nu gör vi en målgruppsanalys för Projekt Jägersro för att ta reda på vem som ska bo här i framtiden. Målgruppsanalysen är ett strategiskt verktyg som ska ligga till grund för utvecklingen av området. Det är viktigt att veta vem man bygger för, annars är det svårt att veta till exempel vilken typ av boendeformer och hustyper som behövs.

Syftet med målgruppsanalysen är att kartlägga vilken/vilka grupper av människor som är relevanta för utvecklingen av Projekt Jägersro. För att göra det krävs det en bild av hur Malmös befolkning kommer att se ut 2027 och framåt, samt vilka värderingar som kommer att definiera dem.

Analysen utgår bland annat från platsens förutsättningar, vilket behov och vilken efterfrågan som finns i staden, samt vad som skapar värde för människor i deras boendemiljö. Genom att arbeta brett med att kartlägga den utveckling som Malmö, Projekt Jägersro samt nuvarande och framtida invånare står inför kan vi sedan identifiera, och välja, de målgrupper som är bäst lämpade för projektet.

Hållbarhetsperspektivet kommer vara en viktig faktor, att leva hållbart kommer vara en självklarhet för människor framöver, men det finns också andra parametrar vilka målgruppsanalysen kan hjälpa till att belysa. Det är viktigt att stadsdelen utvecklas för de faktiska behov som finns, och kommer att finnas, och inte till en målgrupp som är påhittad.

Målgruppsanalysen kommer vara klar i början av hösten.

Foto: ur boken Jägersro 100 år.
Bildtext: 1907 tillträdde Gustaf V som kung i Sverige. Han ses här samma år framför det ännu kvarvarande korsvirkeshuset på väg upp till banan, underdånigast hälsad av sina undersåtar.