Hoppa till innehållet

Vad händer med stads­miljön när själv­körande fordon tar över?

Vad händer med stads­miljön när själv­körande fordon tar över?

Under många år har bilismen fått dominera hur vi utformar våra städer.

Men vad händer när självkörande fordon tar över. Hur påverkar det stadsmiljön?

I Göteborg pågår Shared Shuttle Services, som studerar just detta. Det är ett projekt som kommunen driver för att förbereda staden för en framtid med självkörande fordon. Nyss inleddes här den andra fasen i försöken med självkörande minibussar. Under sex månader kommer två bussar att rulla på Lindholmen, där Sveriges högsta byggnad, Karlatornet, nu är under uppförande och där en stor del av Sveriges fordonsutveckling sker.

Läs mer om Shared Shuttle Services här.

Läs mer om den pågående andra fasen i projektet här.