Från hästsportanläggning till ny stadsdel

MKB Fastighets AB har bildat ett gemensamägt bolag med Skanska Sverige AB och Tornet Bostadsproduktion AB.

Tillsammans kommer de att utveckla det område i Malmö där Jägersro travbana finns i dag. Ambitionen är att bygga 4 000–5 000 bostäder – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Här kommer också att finnas plats för kommersiell verksamhet som närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende, parkeringshus med mera – allt för att skapa en levande stadsdel.

Ladda ner Pressmeddelande 11 mars

Se alla nyheter