Hoppa till innehållet

2020: Under­sök­ning­arnas år

Vi har gått in i ett nytt år och arbetet med Projekt Jägersro pågår för fullt, även om det inte syns ännu. 2020 skulle kunna beskrivas som Undersökningarnas år. Här är ett axplock av vad som kommer att hända:
2020: Under­sök­ning­arnas år

Under våren inleder vi arbetet med natur- och kulturvärdesinventeringar. I naturvärdesinventeringen kartlägger vi vilka naturtyper och arter som förekommer inom området och om det finns växter, djur och natur som vi behöver ta speciell hänsyn till. I kulturvärdesinventeringen gör vi samma sak fast med kulturmiljön, det vill säga den fysiska miljö som människan har skapat. Den kommer att ge oss en bild av vad som kan vara värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende.

Vi kommer också att titta på hur dagvattnet ska hanteras och formulera vår hållbarhetsambition för området. Det senare är en komplex utmaning. Vi ska ju utveckla ett område som är klart först om 25 år. Vem vet i dag vilka smarta, hållbara lösningar som finns då?

En sak är dock säker redan nu, och det är att vi absolut vill vara med och driva utvecklingen.

Det är också viktigt att fundera över vilka som kommer att bo här när området står färdigt. Genom att göra en målgruppsanalys hoppas vi kunna definiera de värden och parametrar som är viktiga för de framtida invånarna på Jägersro.

Analysen kommer också ligga till grund för de parallella uppdrag som vi vill planera tillsammans med Malmö stad under hösten. Det innebär att flera arkitekter bjuds in för att arbeta med olika förslag till utformning av en byggnad eller ett område. Den eller de lösningar som är mest intressanta kan sedan ligga till grund för vidareutveckling och så småningom också för förverkligandet.