Hoppa till innehållet

Möt Anders Hall, Projekt Jägersros nye vd: – Jag har haft en relation med Jägersro i hela mitt liv.

– Jag är född och uppvuxen i Svedala och har haft en relation med Jägersro i hela mitt liv. För mig var det vid travbanan och Wessels varuhus som Malmö började.    
Möt Anders Hall, Projekt Jägersros nye vd: – Jag har haft en relation med Jägersro i hela mitt liv.

Anders Hall tillträdde som ny vd för Projekt Jägersro den förste januari. Han bor fortfarande kvar i Svedala och kan alltså cykla till jobbet om det kniper.

– Nu kanske jag pumpar däcken på min landsvägscykel igen. Den har fått stå still alldeles för länge.

De senaste sexton åren har han arbetat inom Ikea, större delen av tiden inom Ikea Fastigheter, som äger alla byggnader som koncernen behöver i Sverige: varuhus, distributionscentraler, kontor etc. Vid en omorganisation 2019 fick han samma ansvar för Ikea i hela Norden.

– Min huvuduppgift var att se behoven i tid och se till att vi att kunde möta dem. Vi har alltså byggt mycket under min tid på Ikea – och haft många diskussioner i ledningsgruppen om hur vi på bästa sätt skulle kunna möta de förändringar som e-handeln innebär.

Ingenjören som blev fastighetsutvecklare

I grunden är Anders Hall utbildad väg- och vatteningenjör från LTH i Lund. Innan han kom till Ikea arbetade han tretton år inom Skanska. Där började han som husbyggnadskonstruktör och avancerade sedan till förvaltare och fastighetschef innan han så småningom lät sig uppslukas av Skanskas arbete med projektutveckling.

– Jag har alltid varit intresserad av bygg- och fastighetsbranschen, säger han. Det är ett brett område som omfattar både teknik, ekonomi och finans – och kopplingen till människor. Det vi bygger kommer ju att påverka och användas av människor under många, många år.

I sina olika roller har han också fått många tillfällen att utveckla sina ledaregenskaper.

– Jag är nog en ganska omtänksam ledare. Jag tar hand om, och ser till att, mina medarbetare trivs, både i sin egen roll och i relation till andra. Då presterar man också som bäst.

– Min största styrka är förmodligen min förmåga att kunna foga samman många olika synpunkter och åsikter; att medla utifrån projektets bästa så att vi får fram de beslut som projektet behöver – och en gemensam syn.

En nyttig erfarenhet

Under sina år med Ikea har Anders Hall också haft massor av kontakter med det offentliga, inte minst med de kommuner som berörts.

– I min roll som ansvarig för fysiska expansionen av Ikeas verksamhet i Sverige har jag gått igenom ett flertal markköp och planprocesser med olika kommuner. Det är en nyttig erfarenhet när jag nu ska ta Projekt Jägersro vidare, eftersom kommunerna har en demokratisk process och ett protokoll att följa. Båda parter har alltså en viktig roll att fylla, så att resultatet blir bra för såväl staden och deras medborgare som för oss som ska exploatera området

Större än allt annat

Anders Hall har stor respekt också för den stora skalan.

– Även om Ikeavaruhus och deras omgivning är stora pjäser så är Projekt Jägersro mycket större än något annat som jag har varit involverad i. Det är ganska unikt att få starta från grunden med ett så stort område

– Samma sak gäller tidsperspektivet, en annan faktor som man måste ha med sig i ett sådant här projekt. Det vanliga tidsskalan för byggprojekt är kanske 3–4 år. Här handlar det snarare om 20–25 år – bara för byggprocessen. Det är en väldigt intressant utmaning, inte minst för att det som vi beslutar under de närmaste åren kommer att påverka staden och människorna under ännu mycket längre tid framöver.

De första utmaningarna

Så var börjar man?

– Mitt huvudfokus är att fortsätta bidra till det arbete med den fördjupade översiktsplan som staden kommer att inleda i början av året, svarar Anders Hall. Där har vi redan lagt mycket krut på att sammanställa och lämna över vad vi vill och hoppas av staden. Deras arbete kommer att styra resten av tidplanen för oss.

– Nästa utmaning är kopplad till varumärkesstrategin: att etablera den här platsen som en stadsdel i människornas medvetande. Det är ett långsiktigt arbete som vi behöver börja med tidigt.

På längre sikt ser han hållbarheten som projektets verkliga fokusområde.

– Naturligtvis rent tekniskt, så att vår klimatpåverkan blir minimal, kanske rent av positiv, både under byggtiden och efter det. Men minst lika viktig är den sociala hållbarheten. Vi vill skapa en stadsdel som är attraktiv och välkomnande i allas ögon.

– Vi har alltså en dröm om vad vi vill åstadkomma, tillägger han. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta inte är något som vi kan göra själva. Alla parter måste stimuleras att delta: staden, investerare, intresseorganisationer, grannar, universitet och många andra. Det är detta jag känner är det kanske allra viktigaste att lyfta fram. Tillsammans kan vi göra underverk.

 

Fotnot: Projekt Jägersros förra vd, Ulrika Lindmark, kvarstår som senior rådgivare i bolaget.