Hoppa till innehållet

Malmö stad godkände ansökan om planprogram för Projekt Jägersro

Torsdagen den 18 februari beviljade stadsbyggnadsnämnden i Malmö en ansökan om planprogram för det område där Jägersro travbana finns i dag.
Malmö stad godkände ansökan om planprogram för Projekt Jägersro

Det här är en del av Malmö där det inte alls har byggts på många år, och när travet nu snart lämnar området är det extra roligt att det kan bebyggas så snart. Att det handlar om bostäder är bra för hela staden – vi behöver ju fler!

Det säger Sofia Hedén som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden och tillägger:

– SMT:s höga hållbarhetsambitioner och långsiktiga perspektiv är viktiga utgångspunkter för att möjliggöra goda livs- och stadsmiljöer, både miljömässigt och socialt. Ansökan är därtill i linje med Malmö stads intentioner att växa med funktionsblandad stadsbebyggelse innanför Yttre Ringvägen och bidrar till ett mer effektivt nyttjande av redan ianspråktagen mark.

– Vår ambition är att under 2021 bedriva ett idé- och visionsarbete för den blivande nya stadsdelen, säger SMT:s vd Ulrika Lindmark. Här är dialog med Malmö stad en viktig del, och flera förvaltningar har redan bidragit med synpunkter och inspel. Med detta idé- och visionsarbetet som underlag kan processen sedan fortsätta in i ett mer konkret planprogramsarbete under 2022.

Läs hela pressmeddelandet.