Hoppa till innehållet

Håll­bar­het är ett lång­siktigt arbete – som börjar nu

Håll­bar­het är ett lång­siktigt arbete – som börjar nu

Projekt Jägersro har som ambition att bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel. Ägarparterna har enats om att hållbarhetsstrategin måste sättas tidigt för att skapa vägledning och samsyn genom hela processen – hållbarhet är inte en separat och parallell process.

Vad menar vi då med hållbarhet? Det finns flera aspekter och det första steget är att definiera vad hållbarhet innebär för Projekt Jägersro. För att göra detta har vi tagit hjälp av Per Olsson från SDGB. Tillsammans utgår vi från FN:s globala hållbarhetsmål och ska ta fram en strategi där fokus ligger på hållbarhet som är värdeskapande för samtliga intressenter. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för att ambitionen ska vara levande både idag och i framtiden. Långsiktighet är en central aspekt och det är viktigt att det arbete vi gör nu får en positiv effekt för de människor som ska leva här, för Malmö Stad och för hela Öresundsregionen.